Строителството на пречиствателна станция отново се отлага

chelenСтроителството на пречиствателната станция за отпадни води по проекта за воден цикъл на община Ямбол отново се отлага заради втора жалба срещу общестената поръчка за избор на изпълнител за строителен надзор и инвеститорски контрол.

Жалбата отново е подадена в Комисията за защита на конкуренцията от класирания на трето място участник в поръчката – “Обединение Гарнетс”. На 5 октомври участникът е подал жалба, срещу решение на община Ямбол за избор на изпълнител на поръчката от 25 септември.

Припомняме, че на 26 юни тази година същият участник възрази пред Комисията за защита на конкуренцията срещу решение на общината за избор на изпълнител по същата обществена поръчка от 31 май. Комисията излезе с решение на 2 август, в което отменя като незаконосъобразно решението на община Ямбол  и връща преписката за разглеждане и оценка на техническото предложение на участника „Хидроинвест“ ООД –  гр. Ямбол, като в 61 страници са дадени указания на общината как трябва да направи оценката.

Със същото решение община Ямбол е осъдена да плати и 16 700 лв. разноски на обединението, от които 1700 лв. такси и 15 000 лв. за правна помощ.

Всичко това обаче явно не впечатлява много общината, защото в решението си от 25 септември тя отново прави същия избор и съответно предизвика ново обжалване, което не само ще проточи процедурата с поне още почти 2 месеца, колкото траеше предишното обжалване, но и ако отново има отменено решение, ще има и нови присъдени разноски.

Припомняме, че вторият етап на проекта за водния цикъл, който е на стойност над 44 млн. лв., от които над 36 млн. са брутна финансова помощ, а 7,7 млн. лв. са собствено съфинансиране, така и не успя да се осъществи, макар че договора е сключен през 2016 г., тъй като старият изпълнител фалира и започнаха процедури за избор на нов изпълнител и на нов строителен надзор.

Строителят е избран, това е „Елит ПСОВ Ямбол” ДЗЗД – София. В Дружеството по Закона за задълженията и договорите влизат три фирми – „Елит строителна компания“ ЕООД, гр. София, „Аква конструкшън” ЕООД и „Пътно строителство” АД Добрич. Те са предложили цена 24 072 082, 64 лв. без ДДС и срок на изпълнение 650 дни, от които 300 за строително-монтажни работи и получаване на образец 15, 60 дни за обучение на персонала на пречиствателната станция и 72-часови проби,  270 дни период на пробна експлоатация и 20 дни за получаване на приемо-предавателен протокол за изпълнение на договора и акт 16.

Крайният срок за изпълнение на строителните работи по проекта е 2023 г., но проблемът е, че цялото строителство е замразено и дори не могат да се оправят централни улици в града заради спрения проект, а явно за общината е по-важно да е избран правилният изпълнител, а не проектът да тръгне и да се осъществи.

Диана Иванова

 

About the Author :