Строителството в община „Тунджа“ продължава

Извънредното положение не пречи на реализацията на капиталовата програма на община „Тунджа“. Спестените средства от зимно поддържане са инвестирани в ремонт на четвъртокласната пътна мрежа. Вече са вложени над 100 000 лв. в ремонти на част от пътните отсечки Кабиле – Дражево, Жельо войвода – Ямбол.

Възложено е преасфалтиране на главната улица на Козарево на стойност 150 000 лв. и то се изпълнява. С трансформирани средства от капиталовата субсидия в размер на 300 000 лв., които общината поиска от Министерството на финансите, ще бъдат възложени текущи ремонти на пътна мрежа в участъците Дряново – Драма, Сламино – Робово и Генерал Инзово – Видинци.

В следващите два – три месеца ще бъдат изпълнени множество от обектите в капиталовата програма, които ще бъдат реализирани в две – трети от селата, като те ще се финансират с общински средства.

Сред вече завършените обекти са парковете на Меден кладенец и на Савино.

През тази година и през следващата предстои да се реализират и европейските инфраструктурни проекти, които са на различни етапи. Става въпрос както за проектите по Програмата за развитие на селските райони, така и за проекти, финансирани от Местна инициативна група „Тунджа“.

По програмата за развитие на селските райони се работи по проектите за реконструкция и разширение водопроводна мрежа в селата Ботево, Роза и Безмер за над 5,8 млн. лв. и за рехабилитация на улици в селата Бояджик, Веселиново и Роза за над 1,1 млн. лв.

About the Author :

Leave a reply