Строителните предприятия с по-малко приходи

Vazov 2По окончателни данни през 2014 г. приходите на строителните предприятия в област Ямбол са 137.5 млн. лв. като спрямо 2013 г. те намаляват с 25.1%.

В област Ямбол приходите от строителство на жилищни и нежилищни сгради намаляват с 41.7% спрямо 2013 г., като при жилищното строителство е регистриран спад от 53.5% спрямо предходната година.

През 2014 г. в приходите от ново жилищно и нежилищно строителство отчитат спад от съответно 69.0% и 64.5% спрямо предходната година.

Относителният дял на приходите от ново жилищно строителство е 81.6%, а от ново нежилищно строителство е 35.7% към ново строителство и подобрения. Спрямо 2013 г. е регистриран спад съответно от 13.7 и 15.4 процентни пункта.

В област Ямбол приходите от гражданско строителство намаляват с 19.4% спрямо 2013 година.

Относителният дял на приходите от гражданско строителство е 80.2% от общите приходи на строителните предприятия, като спрямо 2013 г. е регистриран ръст от 5.6 процентни пункта.

С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове” – 58.2%, следван от „Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии” – 21.8%.

През 2014 г. приходите от дейността на строителните предприятия за поддържането и ремонта на жилищните и нежилищните сгради нарастват с 19.9% спрямо 2013 година. Относителният им дял нараства с 2.4 процентни пункта.

Относителният дял при поддържането и текущия ремонт в нежилищните сгради е 78.4%, а на жилищните сгради – 21.6%.

 

 

About the Author :