Строителна програма за над 1,3 млн. лв. изпълнява община „Тунджа”

novinaСтроителна програма за 1 346 785 лв. изпълнява община „Тунджа” през 2017 г. Тя включва обновяване на общинския сграден фонд и техническата инфраструктура  в общината.  В строителната програма са включени ремонти на  детски заведения, училища, читалища, кметства, здравни служби, улици и пътища, изграждане и въвеждане в експлоатация на канализационни отклонения.

Едно от най-мащабните начинания за тази година са кърпежите по уличната мрежа в 24 села на общината, за което в бюджета са предвидени 200 000 лв. До момента са извършени ремонтни дейности по уличната мрежа в селата Асеново, Безмер, Болярско, Ботево, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Голям манастир, Гълъбинци, Дражево, Дряново, Златари, Кабиле, Каравелово, Маломир, Меден кладенец, Миладиновци, Победа, Роза, Симеоново, Стара река, Тенево, Хаджидимитрово.

ПАМЕТНИК МАЛОМИРДругите два големи обекта от строителната програма на общината са преустройство и пристройка към ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново и реконструкция и адаптация на сградата на читалището на с. Калчево, която ще бъде обособена една част като читалище, а друга за архив на общината. Те са и преходни и ще бъдат завършени през следващата година.

Вече е избран изпълнител на преустройстрото на училището във Веселиново и предстои да бъде сключен договор с него, а първата копка ще бъде направена на 6 октомври, като част от честването на 30-годишнината на община „Тунджа”.

ТРИБУНА МАЛОМИРЗа реконструкцията на читалището в Калчево също има избран изпълнител, но до 25 септември тече срокът за обжалване.

Другият по-голям обект от строителната програма е ремонтът на читалището в с. Окоп, който ще бъде изпълнен до края на годината.

Общият брой на обектите за ремонт и проектиране, които трябва да се изпълнят през тази година, е 60, от тях досега са изпълнени 37 договора, в момента се работи по още 13 договора.

ЧАРГАН СГРАДА СТАДИОНВече са приключили ремонтите в детската градина в с. Безмер; на сградата на стадиона в с. Чарган; на облицовка на съблекалнята на плувния басейн в с. Ген. Инзово; на вътрешния водопровод в НЧ “Пробуда-1930” в с. Болярско; на детските градини във  Веселиново и Кабиле; в основната сграда на Дома за стари хора „Христо Ботев“ в с. Болярско; на сградата на Общинското социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж“ в с. Победа; на паметника на Желю войвода в с. Маломир; на трибуната на площада в с. Маломир.

20170907_100021Като част от строителната програма на общинатаса изготвени инвестиционни проекти за основен ремонт на улица в с. Окоп; основен ремонт на улица в с. Крумово; основен ремонт на улици в с. Тенево; основен ремонт  на улица в с. Ботево; подмяна покрив на читалище в с. Дряново; осигуряване достъпна среда на хора с увреждания до административна сграда на кметството в с. Тенево; спортен комплекс в с. Бояджик; преместваемо съоръжение – спирка за масовия автобусен транспорт в населените места на Община „Тунджа“ и за реконструкция на площада в с. Роза.

20170907_095435В момента се изпълняват основни ремонти на административни сгради на кметства в селата Козарево, Крумово и Симеоново; в сградата на младежки дом в с. Безмер; здравната служба в с. Межда и се възстановяват оградите на гробищните паркове в селата Бояджик, Дряново, Кабиле, Могила и Овчи кладенец.

До края на годината ще приключи изпълнението на строителните и ремонтни работи в общинска сграда в с. Кабиле; на читалището в с. Окоп и сградата на кметството в с. Робово. Ще започне изграждане сградни канализационни отклонения в с. Веселиново. Ще бъде извършена и доставка и монтаж на автоспирки в селата Ботево, Дражево, Завой, Могила и Хаджидимитрово и преместване и монтаж на автоспирка и с. Голям манастир.

21768790_1455744574540052_5110072796222145544_o

About the Author :