Строителната програма на община “Тунджа” надхвърля 2,7 млн. лв.

66698419_440259973483161_233722800169287680_nОбщина „Тунджа” изпълнява обектите от строителната си програма, която само от бюджета надхвърля 2,7 млн. лв . След актуализациите за капиталови разходи в бюджета на общината вече са заложени 2 149 387 лв . , а за текущи ремонти на сгради, улична мрежа и общинска пътна инфраструктура – над 500 000 лв .

На този етап изцяло са приключени 11 от обектите от програмата, сред които по-значителните са преустройство и пристройка на училището  на с. Веселиново , изграждане на тротоар и парково осветление в с. Кукорево , възстановяване на оградата на гробищния парк в с. Миладиновци , ремонт на читалищните сгради в селата Могила и Меден кладенец, автоспирка  в с. Хаджидимитрово  и основен ремонт на язовирна стена и преливник на язовира в с. Окоп.

66749040_2336204503307421_6948426464022757376_nВ момента са възложени и се работи по 6 обекта, сред които са ремонт на кметството на с. Генерал Инзово , ремонт на здравната служба в Маломир , отводняване на уличи в с. Завой и ремонт на читалището в с. Каравелово . Общината извършва и ремонт на площадите в с. Кабиле  и в с. Калчево .

За четири обекта са обявени обществени поръчки и предстои възлагането им – отоплителна инсталация и възстановяване на северната фасада на СУ  „Св . Паисий  Хилендарски ” с. Скалица , основен ремонт на улица в с. Крумово, водосток на кръстовището на две улици в с. Роза, възстановяване на парк в с. Меден кладенец. Седем обекта ще бъдат проектирани, в процес на съгласувателни  процедури са още два обекта – спортен комплекс в с. Бояджик  и изместване на напорен водопровод на с. Скалица.

66737502_371184013583221_4689618638099972096_n 67292931_373994683275889_3720099023080652800_n

 

About the Author :

Leave a reply