Строежът на 15 сгради в област Ямбол е започнал през второто тримесечие на 2018 г.

20161115-FQSZBGWISCW-1479203989През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с 16 жилища в тях и 3 309 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 36 други сгради с 23 860 кв. м РЗП, информират от Националната статистика. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищните сгради се увеличават с 50.0%, жилищата в тях – с 45.5%, а общата им застроена площ – с 93.6%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради също се наблюдава нарастване със 111.8%, а общата им застроена площ със 116.6%

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 11.8%, жилищата в тях – със 76.5%, а общата им застроена площ – с 66.6%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече със 157.1%, а съответната им РЗП – близо пет пъти.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 223, София (столица) – 216, Варна – 133, и София – 125. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 168, Пловдив – 1 319, Варна – 713, и Кърджали – 501.

През второто тримесечие на 2018 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 7 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 143 кв. м РЗП и на 8 други сгради с 6 597 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради регистрират спад с 22.2%, жилищата в тях – с 36.4%, а тяхната разгъната застроена площ – с 13.6%. Броят на започнатите други видове сгради не се променя, докато общата им застроена площ намалява с 22.8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 22.2%, броят на жилищата в тях – с 85.7%, а общата им застроена площ – със 71.8%. Започнатите други видове сгради бележат намаление с 11.1%, а тяхната РЗП с 25.0%.

About the Author :