Стралджа фокусира вниманието върху социалните услуги

DSC04040Отчети за състоянието на общинската собственост и по изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги  в община Стралджа през 2014 г.  приеха съветниците на своето априлско заседание. Решенията бяха предшествани от  подробни  информации на кмета Митко Андонов за управлението на общинската собственост и  дейността  на всеки  от социалните центрове – ЦСРИ и ЦОП , за ДВУИ Маленово,  за действието на звената ДСП , приложението на социални програми и проекти.  Веднага след това  бяха утвърдени  Годишния план за развитие на социалните услуги  на общината за 2015 г. и за 2016 г. Документите остават отворени, те ще се допълват  с нови дейности по изпълнение на проекти по Оперативни програми (напр. за обществена трапезария, за лични асистенти и домашни помощници и др.). ”Целта е да използваме всички възможности, които ни дава държавата за осигуряване  грижа за възрастните и болни хора”, поясни г-н Андонов. Разширявайки темата съветниците получиха подробна информация за  предстоящия старт на проект „Нови възможности за грижа”, към който интересът е много голям. От близо 180 кандидатстващи за потребители вероятност за утвърждаване имат  около 45-50 души, което е далеч от  желанието на общината да удовлетвори всички тежки случаи за обгрижване.

В хода на работата бе взето  решение за намаляване капацитета на ДВУИ Маленово, който през 2016г. трябва да достигне 59. Намалението е на основание Стратегия на АСП и на съответни годишни анализи като до 2020г. капацитетът на дома, от 80 през 1992г.,  ще намалее на 55 потребители.

Утвърдени бяха  отчетите на 21 читалища в общината за извършени дейности и изразходени бюджетни средства. След активни дебати  за развитието на футболните клубове в общината и най-вече за ОФК”Стралджа”, с 9 гласа „за”, 4 „против” и 4 „въздържал се”, ОбС прие и отчетите на ОФК „Стралджа”, футболните клубове в Зимница, Войника, Иречеково и Каменец.

По предложение на Атанаска Кабакова, председател на ОбС,  бе утвърдена основна месечна заплата на кмета на общината към 1 май в размер на 1975 лв. Предложението е продиктувано от предходно решение за увеличение в бюджета на ФРЗ. Последва решение  по предложение на г-н Андонов за утвърждаване размери на основни месечни заплати на кметове на кметства към 1 май т.г. –  кмет Зимница – 830 лв., кмет Лозенец – 730 лв,, кмет  Иречеково, Воденичане, Войника, Каменец – 720 лв.

About the Author :