Стралджа с проект за енергийна ефективност

kolona 1Министърът на енергетиката връчи  на кмета на Община Стралджа г-н Митко Андонов договор по проект:”Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол”.

След изпълнението на мерки за енергийна ефективност и въвеждане на възобновяема енергия за отопление ще се реализират икономии от разходите за енергийни ресурси. По този начин спестеният финансов ресурс ще бъде насочен към други важни за общините дейности”. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на церемония по връчване на договори на 32 български общини и 9 малки и средни предприятия по програмата BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, сред които беше и кметът на Община Стралджа г-н Митко Андонов. На събитието присъстваха  посланикът на Кралство Норвегия в България г-жа Гюру Катерина Викьор, както и представители на Министерството на петрола и енергетиката на Норвегия и офиса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът на Община Стралджа  е на обща стойност 772 109,23 лв. От резултатите ще се ползва голяма част от населението. Проектът цели оползотворяване на съществуващия местен потенциал от геотермална вода в града и е разработен по идея на кмета Митко Андонов. Чрез топлообменници ще бъде използвана хидротермалната енергия за производство на топлинна енергия в сградите от образователната структура в гр. Стралджа. По този начин ще се постигне икономия на горива над 70 % и ще се намали количеството на емисии от СО2  отделяни в атмосферата.

About the Author :