Стралджа с пети проект по „Административен капацитет”

DSC02789a„Надграждащо обучение – Община Стралджа” е петият проект по ОП ”Административен капацитет”, по който ще работи  община Стралджа. Проектът е по приоритетна ос „Управление на човешките ресурси”, подприоритет „ Компетентна и ефективна държавна администрация” с обща стойност 135 205 лв. Той  ще се изпълнява в рамките на 12 месеца. Общата цел е придобиване на нови компетенции и осигуряване качествено и адекватно обслужване на гражданите чрез надграждащи обучения. Заедно с това екипът ще насочи усилията си и към повишаване мотивацията и надграждането на придобити ключови компетентности от общинските служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията, повишаване професионалните знания и умения на общинските служители  в община Стралджа.

В рамките на проекта  ще бъдат обучени над 300 служители на общинска администрация.

Очаква се поканата за сключване на договора по изпълнение на проекта.

About the Author :