Стралджа се подготвя за 45-годишнина

DSC02789aПоредица от разнообразни и интересни прояви с посвещение на предстоящото честване 45 – годишнината от обявяване на Стралджа за град обсъди на своето първо заседание организационният екип под ръководството  на кмета Митко Андонов. Присъстващите Иван Георгиев, зам.-кмет, Мария Толева, зам.-кмет, Атанаска Христова, секретар, Кольо Пехливанов, гл. експерт „Култура” се обединиха около традиционни прояви за празника на общината и в същото време преветстваха нови идеи, в които акцентът пада на общинския център. Вече е разпространен Статутът на Втория национален  литературен конкурс „Дървото на живота” на името на поетесата Станка Пенчева.  Спазвайки традицията, самодейците от театралния колектив при читалище „Просвета-1892” Стралджа ще направят премиера. Изборът този път е на пиесата „Службогонци” по Иван Вазов, играна многократно на стралджанска сцена и винаги при сериозен успех.  Предвиждат се прояви, свързани с присъствието на П. Кр. Яворов в Стралджа и 100-годишнината от неговата смърт. Съгласно утвърдения Културен календар за 2014 г. по предложение на кметове и кметски наместници в няколко от селата предстоят тържества, свързани с годишнини на читалища и  църкви.  Няма да бъде пренебрегнато желанието на тези, които вече подготвят празници с посвещение на годишнина от преименуване  на селищата.

Идеята е да се намери най-добрият баланс между културни и  спортни прояви, да  се предизвика интерес сред всички слоеве на населението и за всички възрасти.  Ще има срещи, изложби, литературни четения, представяне на книги, ще има концерти, представления и забавления. Ще има конкурси с награди.  Разбира се, това съвсем не е всичко. Организационният комитет обещава изненади, които да превърнат празника и годишнината в незабравими.

 

About the Author :