Стралджа се подготвя за зимата

DSC02368Под ръководството на Митко Андонов, кмет на община Стралджа, в общинския център се проведе традиционното предзимно заседание  на  Общинския щаб за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. В работата взеха участие  кметове и кметски наместници, представители на Пътно управление, звеното  ПБЗН Стралджа, РУ”Полиция” , ВиК дружеството,  КЕЦ Ямбол, Напоителни системи, БКС.  Основната цел на срещата беше проверка изпълнението на плана за зимното поддържане и готовността на институциите  за противодействие срещу зимната стихия.  В първата част Илия Илиев, секретар на Щаба, представи заповедите на кмета за зимното поддържане, за противопожарните мерки, за проверка на снегопочистващата техника и готовността на фирмите. Веднага след това  започна  обсъждане на всички въпроси свързани с готовността за зимата. Стана ясно, че РУ”Полиция” работи в изпълнение на своя  план, екипът има готовност да реагира при усложнена обстановка, поддържа се  много добра  връзка  с назначените по НП”Сигурност”, автомобилите са подготвени за зимни условия. Без проблеми е и противопожарното звено, където разполагат с достатъчно специализирани автомобили.  Изготвен е график за обход на всички обекти. Според Тончо Саллаков, представител на  ВиК дружеството в Стралджа, жителите на града и общината не са застрашени от дългосрочно спиране на водата. Традиционно във водоемите се поддържа над 90% вода, което е сигурна гаранция, че и  при двудневно аварийно спиране на ел.енергията  помпените станции ще поддържат наличие на достатъчно вода за домакинствата. Хората и техниката са подготвени да работят и при зимни условия, има осигурени материали за отстраняване на евентуални аварии. От Пътно управление са сигурни, че ще се справят с предстоящите изпитания на снежния сезон. От 1 ноември има въведени дежурства на хора и техника.  Напоителни системи продължават работа  по почистване дигите на местните реки, смяна на начупени тръби. Предстои ремонт на шлюзове  в района на Маленово и възстановяване на откраднати клапи. Добра новина беше , че е одобрен доклада за пускането в действие на ремонтираните помпи в м.”Стралджанско блато”.  КЕЦ Ямбол има своя кризисен щаб за действие при зимни условия, което ще рече пълна готовност за отстраняване на възникнали ел.аварии.

Въпреки добре представената картина за готовност на институциите да посрещнат зимата кметове и км.наместници имаха своите въпроси. Най-често те бяха свързани с почистване на храстовидна растителност по пътищата за недопускане на навявания, за по-лесна и бърза връзка  със специалистите от електроразпределителното дружество. Кметовете на селата Тамарино, Люлин, Правдино, Маленово потвърдиха  продължаващите токови удари в  селата, което предизвиква затруднения. От Воденичане настояват за отводнителен канал, който да спре прииждащата  от север вода през полето. В Иречеково са притеснени от набезите на роми, които секат дървета и храсти в дерета край селото, със същия проблем са и в Маленово.  От Лозенец  споделиха тревогата си от зачестилото движение на товарни автомобили през селото, което е предпоставка  за произшествия на пътя.

Обобщавайки  работата на заседанието г-н Андонов потвърди готовността на общината за посрещане на зимата, настоя за базиране  на снегопочистваща техника  в района на Стралджа за своевременна реакция по почистване на пътищата, преминаващи през общината и осигуряващи връзка между Северна и Южна България. Кметът  припомни, че общината има опит за действия при бедствено положение през зимата. При възникване на кризисна ситуация щабът може да се събере само за 15 минути и да задейства работа по отстраняване на възникналите затруднения.

About the Author :