Стралджа прогнозира приходи от 900 хиляди лева през 2015 г.

STRПрез новата година в община Стралджа се очаква да постъпят близо 900 хил.лв. приходи от управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Най-много се очаква да бъдат постъпленията 248 хил.лв. от продажба на дърва за огрев и иглолистна дървесина. Продажбата на земя може да  увеличи постъпленията в хазната с 230 хил.лв. , а от наем на земеделска земя – още  215 хил.лв. Приходите от концесии се изчисляват на  125 хил.лв. Доброто управление на общински помещения, дворни места, жилища, язовири и петна павильони също ще доведе до постъпления в касата като прогнозата е от наеми да влязат 65 хил.лв.

Планираните приходи общината ще изразходва целесъобразно   като за извършване на текущи ремонти са заложени  близо 300 хил.лв., за финансиране на КР – 255 хил.лв., за изготвяне на оценки, маркиране на горски фонд, добив на дървесина, опазване на общинско имущество и др. са заложени малко над 300 хил.лв.

About the Author :