Стралджа прие общински план за младежта за 2015

DSC01935Повишаване познанията, готовността, подкрепата и ролята на младите хора за бъдещето на общината и държавата  цели новият Общински план за младежта в Община Стралджа, който съветниците утвърдиха на своето януарско заседание. Чрез участие и работа по собствени идеи и проекти, чрез обучения, стаж, международен обмен и работа в мрежа, работа в екип, идеята е младите хора да натрупат опит и умения, необходими за бъдещата им личностна и професионална реализация.

Една от основните дейности по които ще се работи през новия отчетен период е взаимодействие на местния бизнес и местната власт с цел обучение, преквалификация и откриване на нови работни места. В плана са предвидени целогодишни кампании по превенции на рисково поведение, отбелязване на празници като Трети март,  24 май, световен ден на земята, нощ на музеите, организация на мероприятия за патронните празници на училищата, кампании за популяризиране на доброволчеството, тренировъчни обучения по метода „Връстници обучават връстници” и др.  Част от плана е и Седмицата на отворените врати , като  кампанията за популяризиране на местното самоуправление подкрепя идеята  за „Кмет за един ден”.

Приемайки предизвикателството младите хора ще могат за пореден път да се включат във  фотоконкурса „ Община Стралджа през окото на фотообектива”, приятелите на спорта ще покажат какво могат по време на футболния турнир, талантливите ще се изявят в събора „Мараш пее” и конкурса-надпяване „С песните на Вълкана Стоянова”. Очаква се интерес да предизвика  дискусията на тема „Деца отглеждат деца”. В помощ на общината ще бъдат разработките на проекти от младежки НПО по осигуряване на заетост и други интересни теми. Поредни награди  ще осигури участието на младежки танцови формации от общината в регионални, национални и международни конкурси със съпътстващо популяризиране  и съхраняване на културните традиции.

About the Author :