Стралджа подписа договор по важен проект

DSC03572В изпълнение на проект „Пункт за управление на животински отпадъци гр.Стралджа”, финансиран от ПРСР, Митко Андонов, кмет на общината и инж.Николай Георгиев, управител на фирма „АВС инженеринг Н” ООД Ямбол подписаха  основния договор за изграждане на сградата и всички външни комуникации. Имотът, в който ще бъде разположен обекта, е с площ 4,2 дка, застроената площ – 387 кв.м., предвидено озеленяване – 1,8 дка и ограда.

Целите на дейностите в пункта са събиране и съхранение в дълбокозамразено състояние на животински трупове и животински отпадъци от кланици и ресторанти от района на  Югоизточна България. За страната  през тази година  е предвидено изграждането само на  два такива  пункта.

Стойността на СМР по проекта, който се изпълнява от община Стралджа, е близо 900 хил.лв.

About the Author :