Стралджа подготвя местна инициативна група

PENTACON DIGITAL CAMERAНа 24.08.2015 год. в сградата на община Стралджа се проведе среща между представители на общинaта, НПО сектора, бизнеса и граждани за установяване на местно партньорство. На срещата беше предоставена подробна информация за подхода Воденото от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР и прилагането му в България, както и реда и условията за разработване и подаване на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Беше постигнато съгласие новосъздаденото местно партньорство, което ще кандидатства за финансиране да включва община Стралджа – представител на публичния сектор, Сдружение ”Информационен бизнес център” гр.Стралджа – представителна НПО сектора и ППК ”Начало – 93” гр. Стралджа като представители на бизнеса.

 

About the Author :