Стралджа кандидатства за нови работни места

STRОбщина Стралджа кандидатства пред МТСП за осигуряване на нови 50 работни места по Регионалната програма за заетост. От тях 30 са за общинския център, а останалите се разпределят за селата Войника, Воденичане, Зимница, Иречеково, Каменец, Лозенец. Предложението вече е внесено в областна управа – Ямбол.

Програмата ще осигури заетост на безработните в различни дейности. В Стралджа наетите ще бъдат насочени към поддръжка на паркова инфраструктура и поддържане на ІV-класна пътна мрежа. За селата основно работата ще бъде в сферата за поддържане площадки и площадни пространства, поддържане на гробищни паркове. При одобрение на предложението назначението ще бъде за периода 1 май-  31октомври 2015г. в рамките на осемчасов работен ден и възнаграждение  минимална работна заплата.

About the Author :