Стралджа има представител в Националния съвет

DSC_0023aМладежкото обединение на БСП – Стралджа има свой представител в Националния съвет на обединението. Янко Добрев получи  190 от общо  552 делегати от цялата страна. Така той се нареди на 25 място от общо  91 членове на националното младежко ръководство. Само фаталните 13 гласа не достигнаха пък  на Цветелина Тончева, координатор на МО на БСП Ямбол, също да влезе в ръководството. В работата на конференцията от Стралджа взеха участие петима делегати – Цветелина Тончева, Янко Добрев, Жечко Вълчев, Стамена Христова, Койчо Тончев.

Ямболска област вече има двама членове в НС на МО – Красимир Йорданов от Ямбол  и Янко Добрев от Стралджа. Ямболският представител членува за втори път, той е делегиран член на НС, а  с оказване доверие на Янко Добрев, областта за първи път има втори член, който влиза след  избор на конференцията, а не по право.

Второто отчетно – изборно събрание на МО на БСП се проведе на 29-30 март в София. С избора на Янко Добрев Стралджа получи признание за активната си младежка дейност и инициативи с очакване за още по-сериозно присъствие в обществения живот както на общината така и на областта.

След завръщането си от форума стралджанските представители на Младежкото обединение обмислят поредната си инициатива, която ще бъде посветена на предстоящите избори за Европейски парламент.

МО на БСП е учредено през 2009 г. При учредяването му участват  213 клуба от цялата страна. Обединението е израз на необходимостта от обединени  действия на младите социалисти с цел отстояване и разпространение на социалистическите идеи в България, основаващо се на специфичните интереси на младите.

Надя Жечева

About the Author :