Стралджа залесява Мараша по проект

22102014072Използвайки хубавите есенни дни  изпълнителите на проекта „Първоначално залесяване на неземеделски земи” работят по  активната почвоподготовка в района на Мараша. Територията, предвидена за залесяване, се почиства от храстовидна растителност, за да последва терасирането на терена и през пролетта самото засаждане на новите дървесни видове.

Съгласно проекта  по ПРСР  на обща стойност 58 000 лв. общината ще  осигури залесяване с черен бор на площ 158 дка. Територията се намира в непосредствена близост до хижа „Люляк” и ловния заслон.

About the Author :