Стралджа завърши проекта за фотоволтаичното улично осветление

DSC01559С  държавната приемателна комисия и въвеждането в експлоатация на фотоволтаичното улично осветление в община Стралджа, приключи изпълнението на  поредния трансграничен проект   „Чиста енергия за осветление в населените места на Стралджа и Кавакли” №2007CB16IPO008-2011-2-043 с партньори от Турция.  Обектът е изграден с безвъзмездната финансова помощ на Европейската програма за крайгранично сътрудничество. Успешното изпълнение осигури на населени места в двете  съседни общини модерно фотоволтаично улично осветление. Иновативната технология е на базата на възобновяеми енергийни източници – слънчева  енергия. Идеята  на кмета Митко Андонов, която датира още от далечната 2008 г. , сега намери своето частично приложение.  На   уловената слънчева светлина вече се  радват цяла нощ жителите по централните улици в Стралджа, Зимница, Воденичане и Лозенец, а тенденцията е   ареалът   да се увеличава. Направената равносметка сочи, че използването на слънчевата енергия  носи многостранен ефект. Новоизградените 220 лампи осигуряват  икономии в общинския бюджет. Спестените средства се насочват за осветление на досега неосветени райони в общината. Освен това в тези населени места  резултатът се измерва и с по -безопасното движение на пътя, намаление   на кражбите в осветените през цялата нощ райони , което се адмирира  от службите по безопасност и от самите граждани.

About the Author :