Стралджански успех в европейски конкурс за хайку

209221_1484969623141_4009174_oСтанка Парушева, която всички познават като дългогодишния ръководител на техническата служба в fбщина Стралджа и скромен местен поет, автор на книгата със стихове „Градината на мълчанието”, продължава да посвещава свободното си време на поезията. Онлайн приятелите й добре знаят, че тя има и своите електронни стихосбирки, които се радват на добър прием сред аудиторията. Малцина са обаче хората от родния град, които са се докосвали до нейното ново хоби – писането на хайку. Таня има своите успехи и в този, съвсем не лек литературен жанр. Последният, който я зарадва много, е от участие в Европейския хайку-конкурс, където сред 186 участници от 38 страни, тя получи 13 т, или шесто място. Конкурсът е анонимен, като гласуват самите автори, без да знаят за кого. Станка Парушева участва в този конкурс за втори път и , както сама споделя, сега представянето й е много по-добро от първия път. Поздравления, Таня!

снежна нощ
Болеро от Равел
изпълва празнотата

About the Author :