Стоян Чобанов кандидат за шеф на Библиотеката. И на Музея на бойната слава

Стоян ЧобановБелетристът Стоян Чобанов е кандидат за директор и на Регионална библиотека „Г.С.Раковски”, и на общинския Музей на бойната слава, отговори на запитване на „Делник” кои атакуват ръководните места, Антон Кабрански, секретар на община Ямбол.
Приемането на документите за двете директорски длъжности приключи на 15 декември, така че който подал нужните „бумаги”, подал. Другите кандидати за шефските постове на двете културни институции бяха известни отдавна. Литературният критик Димитър Бечев има желание да направи още един четиригодишен мандат начело на Библиотеката. Възпитаникът на Пловдивския университет е завършил „Българска филология” и вече почти 20 години е начело на Регионалната библиотека.
Изискванията, обявени от Министерството на културата, и от община Ямбол, за шеф на тази културна институция са особени – кандидатите трябва да имат висше образование „Социални, стопански и правни науки”, с професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”. Нужен е и петгодишен професионален опит в библиотека.
При тези изисквания, шансовете на белетриста Стоян Чобанов сякаш намаляват. Но пък е нужна концепция за развитието на Регионалната библиотека за период от 4 години. Като втора точка при препитването, е събеседването.
За директорския пост в общинския Музей на бойната слава освен Стоян Чобанов кандидат е и подполковник Милчо Начев, който от лятото е временно изпълняващ тази длъжност. За допускане до участие в конкурса са необходими висше хуманитарно образование и /или/ „Сигурност и отбрана”. Ако има кандидат историк, той трябва да има три години трудов стаж в съответното професионално направление. Ако кандидатът за шеф на Музея на бойната слава е военен, той трябва да е минимум майор.
Дата за провеждането на конкурса все още не е обявена, секретарят на община Ямбол Кабрански заяви за „Делник”, че това ще стане през следващата година.

About the Author :