Стотици жители на Ямбол подкрепиха пролетната инициатива за почистване на града, обединени от обичта си към родния дом

Ямбол, 14.05.2023 г.

Днес жителите на Ямбол отново се обединиха около една важна кауза – чистотата на града. Стотици хора се събраха, за да участват в пролетното почистване.

Ученици, преподаватели, военнослужещи,  родители и деца, представители на различни институции и фирми бяха заедно в кампанията за един по-чист Ямбол.

„Благодаря на всеки, който отдели от времето си и с личен пример допринесе за по-добрия вид на Ямбол. Инициативата не спира дотук. Още веднъж искам да призова всички граждани да продължат да поддържат чистотата на града и да изхвърлят отпадъците си на регламентираните за това места!,“ коментира кметът на града Валентин Ревански, който също беше сред участниците в кампанията заедно със своя екип. Той благодари за труда на всички, които се включиха в инициативата и помогнаха за постигането на тази обща цел.

За да бъде улеснена организацията на почистването, градът беше предварително разделен на райони, а чували бяха раздавани на участниците.

About the Author :