Столична и варненска фирма с намерения за добив на минерална вода от находище „Стефан Караджово“

 

Болярово, 27.07.2021 г.

Столична и варненска фирма са подали заявления за започване на инициатива за предоставяне на концесия за добив на минерална вода на два сондажа от находище „Стефан Караджово“, информират от Министерството на околната среда и водите в писма до Община Болярово.

В подадените заявления е отразено, че целта на инвестиционните намерения са водата да се използва за бутилиране.

Находището на минерална вода в Стефан Караджово е предоставено за безвъзмездно управление и ползване на Община Болярово с Решение№ 86/08.03.2011г. на МОСВ за срок от 25 години. Наредбата за концесиите за добив на минерална вода предвижда за находища, предоставени за управление и ползване на община, Министерският съвет приема решение за откриване на процедурата по предложение на министъра на околната среда и водите след решение на общинския съвет. Същевременно така част от концесионната такса, която ще определи правителството, ще постъпва в местния бюджет.

Отдаването на находището за минерална вода в Стефан Караджово е сред приоритетите в приетия с Решение № 172/22.12.2020г. План за интегрирано развитие на община Болярово за периода 2021-2027 година, който е основният средносрочен планов документ.

Реализирането на такава инициатива е в изпълнение и на приоритетите от Общия устройствен план на Болярово.

Общинският съвет ще гласува по темата на 29 юли. Очаква се с решението да бъде дадено предложение както за дебита, който ще се ползва, така и за концесионната такса и процентът за общината. Крайното решение обаче зависи от Министерския съвет.

About the Author :

Leave a reply