Стойка Цингова: В изложбата си Пламен Легкоступ „пътува“ във времето и в пространството

Пламен Легкоступ е изтъкнат български художник, учен и общественик. Той е професор и доктор на педагогическите науки.

Роден е на 4 април 1959 г. в гр. Велико Търново, България.

Завършил е графика във Факултета по изобразително изкуство във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1983 г.

Неговите творчески търсения са в областта на живописта, графиката и илюстрацията. Участвал е в над 100 изложби (40 от които самостоятелни) както в България, така и в чужбина – Австрия, Белгия, Германия, Китай, Македония, Русия, Сърбия, Турция, Франция, Швеция, Черна гора, и др.

Научните му изследвания са в областта на теорията, методиката, историята на изобразителното изкуство и възпитанието чрез изкуство. Автор и съавтор е на монографии, учебници и учебни помагала, студии и статии в специализирани издания.

Член на Съюза на българските художници (1989), на Съюза на учените в България (2000), на Клуба на ректорите на Европа, Оксфорд, Великобритания и др.

Ректор е на Великотърновския университет от 2007 до 2015 г., а от 2015 г. е главен съветник в централата на Институт „Конфуций“ в Пекин, Китай.

Удостоен е с множество национални и международни награди.

Заглавието на експозицията „Пътуване във времето“ на Пламен Легкоступ не е подбрано случайно. Пътуването се осъществява, от една страна, във времето, защото изложбата има и ретроспективен характер – част от творбите са рисувани от 1980 до 1999 г., а останалите са създадени през 2019 и 2020 г. От друга страна, пътешествието е и в пространството – една част от изложените творби са създадени в Китай, където авторът е пребивавал, за различни периоди от време, от декември 2015 до август 2019 г. Други са рисувани в Лвов, Украйна, и трети – в България. Времето и пространството са не толкова разстоянието между отделните дестинации в километри и години, колкото историко-географското измерение на пътешествията и изследванията на автора, особено върху ДАО (Пътят) на Лао Дзъ, вдъхновени от китайските дух, култура, архитектура и митология.

Експозицията е изградена от 47 творби – живопис, графика и рисунка. Живописните картини са рисувани с акрилни бои, като някои от тях са изпълнени в смесена техника – дигитален печат и акрил върху платно. Графиките са изработени в различни графични техники – литография, сериграфия, дълбокопечатна смесена техника.

В творческите търсения на Пламен Легкоступ се открояват няколко цикъла, които разработва – „Риби“, „Средновековни градове“ и „Антични съдове“. В изложбата са представени няколко творби от тях като преобладават рибите. Всяка риба разказва своя притча и провокира размисъл и тълкувания у зрителя.

Интерес буди произведението „Дълговечност“ – с изображение на стилизиран йероглиф, който пожелава на китайците дълъг живот, а от двете му страни са изобразени две риби (в Китай рибата е символ на успех, просперитет, защото е омоним с тези думи). Фотография на творбата е качена в сайта на Централата на Институтите „Конфуций“ в Пекин, редом с пожелания от други известни личности от цял свят за успех в битката с коронавируса.

Любопитен акцент в експозицията е акварела „Натюрморт с пепелник и пура“ от 1980 г., рисуван в Ямбол (в ателието на Ганчо Карабаджаков).

В експозицията са включени и няколко автопортрета, създадени в периода от 1980 до 1987 г. Най-ранният от тях носи характера на етюд, изпълнен в класическа живописна техника. Този от 1987 е най-зрял като образ – има състояние, подчертано от избраните ракурс и композиционна схема, както и от цветовата гама.

Когато говорим за изкуството на Пламен Легкоступ, не можем да не споменем неговият отличителен авторски почерк. Творбите му са фигуративни, но той бивайки инспириран от формите, не ги представя дословно, а ги пречупва през собствената си образна митология. Те имат декоративно звучене. Художникът се обръща към корените на българското изкуство и търси вдъхновение в иконите, старобългарските ръкописни книги, запазените релефи, за да създаде своя подход към формата. Друг извор на вдъхновение са китайското изкуство и митология. Това не е случайно – не само заради престоя му в Китай, но и поради самия характер на китайското изкуство, което разчита на стилизацията и обобщената форма.

Най-честите елементи, взаимствани от източните традиции и въплътени в картините на художника, са образи, извадени от китайската митология и архитектура – дракони, костенурки, пагоди, както и характерни китайски съдове. Китайската философия и култура се открива и в избора на сюжети. Един такъв сюжет е разработването на идеята за Ин и Ян, който можем да открием в три творби от настоящата експозиция.

В заключение искам да споделя думи на самия Пламен Легкоступ, който по повод своето творчество казва „По-скоро се наслаждавам на измислянето на идеята, на самия творчески акт, на създаването на картината, на отзвука, който тя има впоследствие …“. Насладете се на изкуството му и го оставете да ви води през своя магнетичен разказ.

Пожелавам „пътуването във времето“ на Пламен Легкоступ да продължи и да акостира на нови вълнуващи и вдъхновяващи места, който да родят още много „багрени прикази“!

Успех на изложбата!

Представяне на изложбата на Пламен Легкоступ в Ямбол

About the Author :