Стимулират мобилността на безработните при търсене на работа

BT1Ямбол, 28.11.2017 г.

Заявления от безработни за получаване на средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла или детска градина и интернет, се приемат от 7 ноември в Бюрата по труда, съобщиха от Бюро по труда-Ямбол. Тази възможност имат само онези безработни, които са насочени към работно място и сменят адреса си, за да започнат работа на повече от 50 км от дома си. Средствата се отпускат за не повече от 12 месеца и не могат да надвишават до 200 лв. месечно. Те се предоставят по мярка за насърчаване мобилността на безработни лица. Подкрепят се семействата, които не търсят работа далеч мястото, където живеят, тъй като нямат другаде жилище, а със заплатите си не могат да покриват разходите за наем, детско заведение и други услуги за нормален жизнен стандарт. Същата подкрепа е насочена и към младежите, които напускат специализираните институции или ползват социални услуги от резидентен тип. Цели се да бъде стимулирана мобилността им и тяхната мотивация за самостоятелен живот.

Стремежът е да бъде стимулирана мобилността и активността на безработните, особено на онези от тях, които притежават професионални умения според нарасналото търсене на квалифицирана работна ръка от бизнеса.

About the Author :