Стефан Личев: Жельо беше свободен човек

8f98d3ca3465825cf165f83d6fb82284Жельо си тръгна от нас. Така, както правеше винаги. Без да пита никого, без да се съветва с никого. Цял живот той вземаше своите решения сам. Всичко, което вчера и днес се каза за него, е вярно. Честен, почтен, добър, смел, философ. Но това, което мен ме е възхищавало най-много в него, от 1971 година до сега, е, че той беше СВОБОДЕН ЧОВЕК. Освободен от страха, от омразата, освободен от завистта, от робството на властолюбието и парите. Спомням си, когато неговите довчерашни сподвижници горяха “Фашизмът” пред Президентството, той не каза нищо злобно срещу никого от тях. Те бяха анти-комунисти, а той беше анти-комунист демократ. Много бяха анти-комунистите, които вървяха след него, но малко от тях – демократите. Ако Никола Петков е символ на демокрацията в България в първите години на комунистическия режим, Жельо Желев е този символ в неговия край. Той е в първата редица на свободните източно-европейци – Сахаров, Лех Валенса, Вацлав Хавел, Михаил Горбачов.
СБОГОМ, ЖЕЛЬО! До вчера ние ти правехме компания, от днес ти си в света на безсмъртните!

(Б. Р. Позицията на Стефан Личев е изразена във Фейсбук)

About the Author :