Статут на Четвърти общински събор “Воден пее и танцува”

_MG_3714С Т А Т У Т

НА ЧЕТВЪРТИ ОБЩИНСКИ СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

“ВОДЕН ПЕЕ И ТАНЦУВА “ – с. ВОДЕН ,общ. БОЛЯРОВО ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА

І.ОРГАНИЗАТОРИ : 1. Кметство с.Воден

2.НЧ“Ана Маймункова -1894г.”-с.Воден

ІІ.ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ :

-15.09.2019г.

– неделя – парка на с.Воден.

Начален час 9.00 ч.

– Съборът се провежда всяка нечетна година /през година /

ІІІ.ЦЕЛИ НА ПРОВЕЖДАНЕ :

-съхраняване и утвърждаване присъствието на фолклорното танцово,словесно и музикално-песенно богатство в съвременния живот.

-да се докаже, чрез самодейните колективи и индивидуални изпълнители, че и днес фолклорът е съкровищница на морални ценности, съхранени от предците.

ІV.УЧАСТНИЦИ и УСЛОВИЯ :

-самодейни колективи и индивидуални изпълнители,представящи народното творчество в цялото му разнообразие.

-участниците да са над 18 годишна възрастова група, като от тази година ще се допуска участие и на танцови състави и индивидуални изпълнители /без фолклорни певчески групи /и от възрастова група – до 18 години.

V.РЕГЛАМЕНТ НА УЧАСТИЕ :

-танцови колективи – 2 танца /блок програма/- 15-20 мин.

– групи за изворен фолклор :

а/ певчески – 2 песни /до 8 минути /

б/ обичаи – от 1 до 20 минути.

-индивидуални изпълнители /сола и дуети /:

а/ инструменталисти – 2 мелодии- 7 мин.

б/певци – 2 песни /бавна и бърза/- 8 мин.

От колективите се допускат до двама индивидуални изпълнители.

VІ. ФИНАНСИРАНЕ :

Финансирането на събора се осъществява от Читалището и спонсори. Разходите по транспорта и пребиваването е за сметка на участниците.

VІІ. СЦЕНАРИЙ :

– 8.40 – откриване на събора

– 9.00 – начало на състезателната програма.

– 17.00ч.-или 18.00 – награждаване

Организаторите не осигуряват спането и резервацията на хотели.

Желаещите да участват в събора изпращат заявка в срок до 30 август. 2019г.

Сценария за представяне на участниците се изготвя от организаторите.

Всички групи и индивидуални изпълнители получават грамота за участие .

При пристигането си в деня на събора участниците веднага съобщават за това в щаба на събора намиращ се в парка пред авансцената за участие.

Съборът има състезателен характер. Жури присъжда І,ІІ ,ІІІ и поощрителна награда във всички категории. Организаторите осигуряват и паричните награди.

Съборът завършва с народно веселие.

За сметка на участниците ще има осигурени скари за бърза закуска.

Заявките за участие в събора да се изпращат до 30.08.19г. на адрес:

Елена Анева – кмет,с.Воден, общ.Болярово, обл.Ямбол, пощенски код 8750, тел.04748-2235 , 0879996023 или на тел.на Читалището 04748-2221, e-mail:[email protected]

Кмет: Елена Анева

Читалищен секретар : Недялка Калканджиева

About the Author :

Leave a reply