Статут на събора “Воден пее и танцува”

MG_3686СТАТУТ

НА  ТРЕТИ ОБЩИНСКИ СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО «ВОДЕН ПЕЕ И ТАНЦУВА»  – с. ВОДЕН , общ. БОЛЯРОВО

 І.ОРГАНИЗАТОРИ :

1. Кметство – с. Воден 

2.НЧ “Ана Маймункова -1894 г.”- с. Воден

 

ІІ. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ :

02.09.2017 г. – събота – парка на с. Воден. Начален час: 10 часа.

Съборът се провежда всяка нечетна година /през година/.

 

ІІІ. ЦЕЛИ  НА ПРОВЕЖДАНЕ :

– съхраняване и утвърждаване присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално-песенно богатство в съвременния живот.

– да се докаже чрез самодейните колективи и индивидуални изпълнители, че и днес фолклорът е съкровищница на морални ценности, съхранени от предците.

 

ІV.УЧАСТНИЦИ и УСЛОВИЯ  :

– самодейни колективи и индивидуални изпълнители, представящи народното творчество в цялото му разнообразие.

– участниците да са от над 18-годишна възрастова група.

 

V. РЕГЛАМЕНТ НА УЧАСТИЕ :

-танцови колективи – 2 танца /блок програма/- 15-20 минути;

– групи за изворен фолклор:

а/ певчески – 2 песни  /до 8 минути /;

б/ обичаи – от 1 до 20 минути;

-индивидуални изпълнители /сола и дуети /:

а/ инструменталисти – 2 мелодии – 7 мин.;

б/ певци – 2 песни /бавна и бърза/- 8 мин.;

От  колективи се допускат до двама индивидуални изпълнители.

 

VІ. ФИНАНСИРАНЕ :

  Финансирането на събора се осъществява от Читалището и спонсори.

 Разходите по транспорта и пребиваването са за сметка на участниците.

 

VІІ. СЦЕНАРИЙ :

– 9.40 – откриване на събора;

– 10.00 – начало на състезателната програма;

– 17.00 ч. или 18.00 – награждаване.

Организаторите не осигуряват спането и резервацията на хотели. 

Желаещите да участват в събора изпращат заявка в срок до 15 август 2017 г.

Сценарият за представяне на участниците се изготвя от организаторите.

Всички групи и индивидуални изпълнители получават грамота за участие.

При пристигането си в деня на събора участниците веднага съобщават за това в щаба на събора, намиращ се в парка пред авансцената за участие.

Съборът има състезателен характер. Жури присъжда  І,ІІ, ІІІ и поощрителна награда във всички категории. Организаторите осигуряват и паричните награди.

Съборът завършва с народно веселие. За сметка на участниците ще има осигурени скари за бърза закуска.

Заявките за участие в събора да се изпращат до 15.08.17 г. на адрес:

Елена Анева – кмет, с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол,

пощенски код 8750, тел. 04748-2235, или на тел. на Читалището 047 48-2221, e-mail: e[email protected]

 

                           Кмет: Елена Анева

Читалищен секретар: Недялка Калканджиева

About the Author :