Статистически данни за цената на земеделската земя в Ямболска област

1330682046През 2014 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ямбол достига 626 лв. и е с 16.2% по-висока от тази през 2013 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на цената на постоянно затревените площи – с над три пъти. Увеличението на цената на лозята е с 98.7%, на нивите – с 16.3% и на овощните насаждения  – с 13.2%. През 2014 г. във всички общини на област Ямбол е регистрирано увеличение на цената на земеделска земя спрямо предходната година. Най-високо е увеличението в община Стралджа – 560 лв. на декар, или 57.6%. Следват община Болярово – 445 лв. на декар, или увеличение с 36.9%, община Елхово – 546 лв. на декар, или увеличение с 34.8%, община Ямбол – 739 лв. на декар, или увеличение с 12.2%, и община Тунджа – 750 лв. на декар, или увеличение със 7.5% спрямо предходната година. През 2014 г. в област Ямбол средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 32 лв., което е със 7.0% повече спрямо 2013 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения – със 79.6%. През 2014 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в община Стралджа – 36 лв., и общините Тунджа и Ямбол – 34 лева. По-ниска е аналогичната цена в общините Елхово – 25 лв., и Болярово – 20 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички общини на областта, с изключение на община Болярово.

About the Author :