Статистика на изборите в Болярово

bolyarovoПоредна победа на социалистите в община Болярово бе постигната и на тези избори. Около 75 % бе общата избирателна активност. Със 76.49% от гласовете Христо Христов отново е общински кмет. Процентите за опонента му Съба Недева са 23.51 %.

Девет са общинските съветници на социалистите в бъдещия местен парламент, а двама  – от ПП ГЕРБ. Ето и новият състав на Общински съвет – Болярово: Атанас Борисов Дженков (БСП), Атанас Стайков Ангелов (ГЕРБ), Бинка Петрова Величкова (БСП), Димитър Михов Драгоманов (БСП), Донка Ангелова Ботева (БСП), Златина Николаева Николова (БСП), Красимир Любчов Григоров (БСП), Мария Стоилова Маринова (БСП), Пламен Петров Петков (БСП), Съба Георгиев Недева (ГЕРБ), Янко Кирилов Анев (БСП).

Ето и резултатите при избора за Общински съвет в проценти: 71.22 %  за „БСП – лява България”, 19.51 % за ПП ГЕРБ, 3.99 % за ПП „Атака”, 2.30% за Национален фронт за спасение на България, 1.84 % за Български демократичен център и 1.13 % за „Зелените”.

За национален референдум избирателната активност в общината е 52 %. От всички гласували, с „да” са отговорили 63.50 %, а с „не” – 32. 20 %.

Единствено в село Стефан Караджово ще има балотаж – на него на 1 ноември 2015 година ще се явят кандидатът на „БСП – лява България” Димитър Стоянов Димитров и независимият кандидат, с подкрепата на „Атака” Тодор Стоянов Куртев. В първия тур кандидатите за кмет на селото бяха трима. При гласували 346 избиратели, невалидните бюлетини са 15. За независимия кандидат Тодор Стоянов Куртев гласовете бяха 159, за кандидата на БСП Димитър Стоянов Димитров – 110, а за кандидата на ГЕРБ Петър Кръстев Бодуров – 62.

Във всички останали населени места победата отново е за социалистите.  Кмет на село Мамарчево е Марчо Тодоров Добрев. Единственият кандидат е избран със 185 гласа, останалите 29 бюлетини са невалидни.

За кмет на село Воден е избрана Елена Петрова Анева. Тя също е единствен кандидат и гласувалите за нея са 161 (при общо гласували 189 и 28 невалидни бюлетини). Всички 21 от избирателите в секцията на ДСХ – с. Воден също са гласували за нея.

След убедителна и безапелационна победа кмет на село Голямо Крушево е Костадин Стоянов Иванов. От гласувалите в селото при невалидни 5 и действителни 164 гласа, 97 са за преизбрания кандидат на социалистите Костадин Иванов, 49 за кандидата на ПП „ГЕРБ” Недялка Стоянова и 18 за кандидатката Стоянка Атанасова от „Зелените”.

Нов кмет има село Шарково – това е Иван Янчев Апостолов. Най-младият кмет в общината е избран със 70 гласа срещу 51 за опонента му от ПП „ГЕРБ” Христо Стойчев Панайотов при действителни 121 гласа.

На село Малко Шарково кмет е Тодорка Димитрова Метаксова, която взема всичките действителни 68 гласа като единствен кандидат, а на село Попово – Ангел Димитров Апостолов, който е избран със 119 гласа отново като единствен кандидат.

Ето и избирателната активност по населени места.

В град Болярово в първа секция за общински кмет са гласували 233 лица. От тях действителни са 219, а недействителни – 14. Гласовете за кандидата на БСП Христо Христов са 189, а за кандидата на ПП ГЕРБ Съба Недева – 30. За общински съветници от общ брой действителни бюлетини 186, 151 гласа са за БСП, 33 за ПП ГЕРБ и 2 за БДЦ.

Във втората секция в град Болярово действителните бюлетини за кмет на община са 455, а 19 – недействителните. От общия брой действителни гласове, за №5 (Христо Христов) са 409, а за №4 (Съба Недева) – 46. За общински съветници от общ брой действителни бюлетини 395 (при недействителни 79 от общ брой гласували 474), 318 гласа са за БСП, 61 за ПП „ГЕРБ”,  6 за ПП „Атака”, 5 за НФСБ, 3 за БДЦ и 2 за ПП„Зелените”.

В подвижната избирателна секция за общински кмет са гласували 43 гласоподаватели; невалидни бюлетини няма. От тях гласовете за Христо Христов са 38, а за Съба Недева –  5. От гласувалите за Общински съвет 40 са валидните бюлетини (и две невалидни). От тях за БСП – 34, ГЕРБ – 4, БДЦ – 1 и „Зелените” – 1.

В село Стефан Караджово от общ брой 346, при невалидни 35, гласувалите за Съба Недева са 177, а за Христо Христов – 134. За общински съветници в селото действителните гласове са 250 (при общо гласували 346 и недействителни 96). За БСП са 102 гласа, за ПП „Атака” – 60, ПП ГЕРБ – 59, БДЦ – 23, НФСБ – 4 и ПП „Зелените” – 2.

В село Мамарчево за общински кмет са гласували 214, като действителните гласове са 199. От тях за Христо Христов са 123 гласа, а за Съба Недева – 76.

За общински съветници са гласували 214, действителни са 178. За БСП са 116, ПП „ГЕРБ” – 54, НФС – 5, БДЦ – 2, ПП „Атака” -1.

В с. Воден действителните гласове са 176 (невалидни -14). От тях 150 са за Христо Христов и 26 за Съба Недева. В секцията на ДСХ – с. Воден са гласували 24 избиратели; 23 гласа са за Христо Христов и 1 за Съба Недева. За общински съветници са гласували 190, действителни са 140. За БСП са 120 гласа, за ПП „ГЕРБ” – 17, НФС – 2, ПП „Атака” -1. В секцията на ДСХ – с. Воден са гласували 24 избиратели, 22 са валидните бюлетини. За БСП са 21 гласа, за ПП ГЕРБ – 1.

В с. Голямо Крушево за общински кмет са гласували 169 избиратели, валидните бюлетини са 160. От тях 111 са за Христо Христов и 49 за Съба Недева. За общински съветници са гласували 169 гласоподаватели, валидните бюлетини са 137. От тях 72 са за БСП, 41 за ПП „ГЕРБ”, 13 за ПП „Зелените”, 5 за НФСБ, 4 за БДЦ, 2 за ПП „Атака”.

В село Попово общият брой валидни гласове за общински кмет са 126 (невалидни – 16). От тях 103 са за Христо Христов и 23 за Съба Недева. За общински съветници са гласували 142 избиратели, валидните бюлетини са 117. От тях за БСП са 87, за ПП „ГЕРБ”  – 17, НФСБ – 8, ПП „Атака” -5.

В село Шарково са гласували 125, но валидните бюлетини са 117.От тях 87 са за кандидата на социалистите и 30 за този на ПП „ГЕРБ”. За общински съветници от общ брой гласували 125 валидните бюлетини са 96. От тях: 66 за БСП, 27 за ПП „ГЕРБ”, 3 за НФСБ.

В с. Малко Шарково са гласували 68 избиратели, като валидните са 65. От тях 61 са за Христо Христов, а за Съба Недева – 4. За общински съветници са гласували 68 валидните гласове са 59. За БСП – 46,  – ПП ГЕРБ 11, Атака – 2.

В с. Оман за общински кмет са гласували 37 избиратели, действителни са 34. За Христо Христов са 25, а за Съба Недева – 9. За общински съветници са гласували 37, валидни са 35. За БСП – 23, ПП „ГЕРБ” – 9, НФСБ -3.

В с. Денница от общ брой 45 гласували, действителни са 43. За Христо Христов – 29, за Съба Недева – 14. За общински съветници са гласували 45 избиратели, валидните бюлетини са 35. За БСП – 23, ПП „ГЕРБ” – 10, НФСБ – 1, ПП „Зелените” – 1.

В с. Горска поляна са гласували 55 избиратели, валидните гласове са 53. За №5 – 44, за № 4 – 9. За общински съветници са гласували 55 избиратели, валидните бюлетини са 48. За БСП – 41, ПП „ГЕРБ” – 5, НФСБ – 1, ПП „Атака” – 1.

В с. Ружица са гласували 49, действителни бюлетини са 45. За Христо Христов – 40, за Съба Недева – 5. За общински съветници са гласували 49, валидните бюлетини са 48. За БСП – 39, ПП „ГЕРБ” – 4, НФСБ – 3, БДЦ – 1, ПП „Зелените” – 1.

В с. Вълчи извор са гласували 21, действителните бюлетини са 20. За Христо Христов – 13, за Съба Недева – 7. За общински съветници са гласували 21, валидните бюлетини са 19. За БСП – 10, ПП „ГЕРБ” – 6, НФСБ – 3.

В с. Дъбово са гласували 28, като 26 са действителни. За Христо Христов са всичките 26 гласа. За общински съветници са гласували 28, валидните бюлетини са 21. За БСП – 20, НФСБ – 1.

В с. Крайново са гласували 35, всички гласове са действителни и всички са за Христо Христов. За общински съветници са гласували 35, валидните бюлетини са 32. За БСП – 32.

В с. Странджа са гласували 17 избиратели, всички гласове са действителни. За Христо Христов са 16 гласа, за Съба Недева – 1. За общински съветници са гласували 17, валидните бюлетини са 17. За БСП – 15, ПП ГЕРБ – 2.

В с. Ситово са гласували общо 49, действителните бюлетини са 48. За Христо Христов – 36, а за Съба Недева – 12. За общински съветници са гласували 49, валидните бюлетини са 42. За БСП – 32, ПП „ГЕРБ” – 10.

В с.Камен връх са гласували 19 избиратели, действителните бюлетини са 17. За Христо Христов са 14 гласа, за Съба Недева – 3. За общински съветници са гласували 19, валидните бюлетини са 16. За БСП – 9, ПП „ГЕРБ” – 5, НФСБ – 1, ПП „Зелените” – 1.

В Златиница за общински кмет са гласували 21 избиратели, като всички бюлетини са валидни. От тях 18 са гласовете за №5 (Христо Христов) и 3 за №4 (Съба Недева). За общински съветници са гласували 21, валидните бюлетини са 20. За БСП – 14, ПП „ГЕРБ” – 5, ПП „Зелените” – 1.

Лора Величкова

 

About the Author :