Статистиката проучва доходите и условията на живот в региона

yambol1Във връзка с участието на Република България в изследване на Европейския съюз и Евростат за изучаване на бедността и социалната изолация (EU SILC) в периода март – май 2016 г. Националният статистически институт провежда чрез териториалните статистически бюра наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот”. Изследването се провежда паралелно във всички държави – членки на ЕС с обща методология и инструментариум и има за цел да установи доходите на домакинствата и условията на живот. Тези данни са основен източник на информация за сравнителен анализ на бедността и социалната изолация за всички европейски страни.

За целите на проучването е формирана четиригодишна ротационна извадка от около 7 200 домакинства от цялата страна. Всяка година се подменя част от първоначално избраните домакинства, като целта на повтарящото се наблюдение дава възможност за оценка на моментното състояние на домакинството, както и за проследяване на настъпилите през годините промени в доходите и социалния статус. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.

В съответствие с годишната програма на Евростат за модернизация на социалната статистика през 2016 г. част от домакинствата, които са участвали в анкетата четири последователни години, ще бъдат посетени за пета поредна година, а тези, които са участвали пет последователни години, ще бъдат посетени за шеста поредна година. Целта на тази промяна е да се получат по-добри оценки на продължителни явления – например постоянен риск от бедност за по-продължителен период.

В периода март – май 2016 г. анкетьори от Териториалното статистическо бюро – Югоизток, ще посетят населени места на територията на областта и ще анкетират определени домакинства, които са избрани на случаен принцип.

По общини, населените места са следните:

Община Ямбол – град Ямбол;

Община Тунджа – селата Безмер, Бояджик, Генерал Инзово, Голям Манастир, Кукорево, Победа и Роза;

Община Елхово – гр. Елхово;

Община Стралджа – гр. Стралджа и селата Джинот, Зимница, Лозенец, Поляна;

Община Болярово – гр. Болярово и с. Попово.

Всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро – Югоизток.

Съгласно Закона за статистиката получените при анкетирането данни представляват служебна тайна и могат да се използват само за статистически цели.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот“ може да се намери на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Социално включване и условия на живот/

About the Author :