Статистиката провежда изследване сред домакинствата за използване на информационно-комуникационни технологии

indexИзследването „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата” се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз чрез общ хармонизиран въпросник, което ще позволи получената информация да бъде международно съпоставима на европейско ниво.

Изчерпателните и откровени отговори на домакинствата и лицата ще допринесат за постигането на по-пълна и ясна картина за разпространението и използването на информационно-комуникационни технологии в страната.

В периода 02 април – 31 май 2018 г. анкетьори от Териториално статистическо бюро – Югоизток, ОСИ-Ямбол, ще посетят населени места на територията на областта и ще анкетират определени домакинства, които са избрани на случаен принцип. Всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Съгласно Закона за статистиката получените при анкетирането данни представляват служебна тайна и могат да се използват само за статистически цели.

Населените места на територията на област Ямбол, в които ще се анкетират определени домакинства са следните:

Община Елхово – гр. Елхово и с. Мелница;

Община Стралджа – гр. Стралджа и с. Първенец;

Община Тунджа – селата Ботево, Бояджик и Гълъбинци;

Община Ямбол – гр. Ямбол.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата“ може да се намери на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Информационно общество/.

 

About the Author :