Статистиката отчита увеличение на икономически активните лица

23233През 2017 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 55.3 хил.души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 73.5% и се увеличава с 1.8 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2017 г. са 51.1 хил. души. Коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) е 67.9% и се увеличава с 1.7 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 4.2 хил. души. Коефициентът на безработица (15 – 64 навършени години) е 7.7% и се увеличава с 0.1 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол са 56.7 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 и повече навършени години) е 54.7% и се увеличава с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2016 година.

Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2017 г. са 52.3 хил. души. Коефициентът на заетост (15 и повече навършени години) е 50.5% и се увеличава с 0.7 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Безработните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2017 г. са 4.3 хиляди души. Коефициентът на безработица (15 и повече навършени години) е 7.6% и се увеличава с 0.2 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

About the Author :