Статистиката отчита по-малка безработица през 2015 г.

zx620y348_2526143През 2015 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 56.1 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 71.5% и се увеличава с 2.1 процентни пункта в сравнение с 2014 година.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2015 г. са 49.3 хил. души. Коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) е 62.8% и се увеличава с 4.0 процентни пункта в сравнение с 2014 година.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 6.9 хил. души. Коефициентът на безработица (15 – 64 навършени години) е 12.2% и намалява с 3.0 процентни пункта в сравнение с 2014 година.

През 2015 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол са 57.5 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 и повече навършени години) е 53.9% и се увеличава с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2014 година.

Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2015 г. са 50.6 хил. души. Коефициентът на заетост (15 и повече навършени години) е 47.4% и се увеличава с 2.7 процентни пункта в сравнение с 2014 година.

Безработните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2015 г. са 6.9 хиляди. Коефициентът на безработица (15 и повече навършени години) е 12.0% и намалява с 3.0 процентни пункта в сравнение с 2014 година.

About the Author :