Статистиката отчита по-голяма заетост

Ямбол,26.09.2020 г.

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 49.9 хил., от които 27.7 хил. са мъже, а 22.1 хил. са жени. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 6.9%.

Коефициентът на заетост в област Ямбол през второто тримесечие на 2020 г. е 50.1% (при 52.0% за страната), съответно 57.3% за мъжете и 43.3% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. този коефициент нараства с 3.7 процентни пункта, при мъжете – с 1.8 процентни пункта, а при жените – с 5.5 процентни пункта. По коефициент на заетост област Ямбол се нарежда на тринадесето място в страната след област Перник и преди област Хасково.

През второто тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 47.5 хил., като 26.0 хил. от тях са мъже, а 21.5 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 5.6% спрямо същия период на предходната година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 67.1%, съответно 71.2% за мъжете и 62.9% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. този коефициент се увеличава с 4.5 процентни пункта, при мъжете – с 0.7 процентни пункта, а при жените – с 8.8 процентни пункта.

About the Author :

Leave a reply