Статистиката отчита намаление на наетите в Ямболска област

Ямбол, 24.11.2020 г.

Намаляват наетите лица в Ямболска област през третото тримесечие на 2020 г., съобщават от отдел „Статистически изследвания – Ямбол”, базирайки се на предварителни данни на Националния статистически институт.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на септември 2020 г. са 27.7 хиляди. Спрямо края на юни 2020 г. наетите лица намаляват с 0.1%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 0.9%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. в обществения сектор са 7.0 хил., а в частния – 20.7 хиляди. Спрямо края на юни 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.9%, а в частния сектор е регистрирано намаление с 0.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.4%, а в частния сектор намаляват с 2.0%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на септември 2020 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 31.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.9% и „Образование“ – 9.2%.

About the Author :

Leave a reply