Статистиката изследва използването на информационни и комуникационни технологии

computer_spaceПрез април 2019 г. НСИ ще започне провеждането на анкетно проучване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата между 16 и 74 години. Изследването „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата” се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз чрез общ хармонизиран въпросник, което ще позволи получената информация да бъде международно съпоставима на европейско ниво. Изчерпателните и откровени отговори на домакинствата и лицата ще допринесат за постигането на по-пълна и ясна картина за разпространението и използването на информационни и комуникационни технологии в страната.

В периода април – юни 2019 г. анкетьори от Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Ямбол“, ще посетят населени места на територията на областта и ще анкетират определени домакинства, които са избрани на случаен принцип. Всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Югоизток. Съгласно Закона за статистиката получените при анкетирането данни представляват служебна тайна и могат да се използват само за статистически цели. Населените места на територията на област Ямбол, в които ще се анкетират определени домакинства са следните: Община Елхово – гр. Елхово и с. Жребино; Община Стралджа – гр. Стралджа и с. Каменец; Община Тунджа – селата Роза и Чарган; Община Ямбол – гр. Ямбол.

About the Author :

Leave a reply