Старт на услугата „Здравна консултация” в „Тунджа“

TUNDJA1От 8 април 2015 г. в община „Тунджа“ започват дейностите по предоставяне на услугата „Здравна консултация” по проект „ Желани пространства – комплексен модел на интегриран подход за реализирането на ефективни политики за детето и семейството в малките населени места от селски тип.”

Работата с целевите групи по проекта – деца в риск на възраст от 0 до 7 години и техните родители, ще се изпълнява в зоните за социална подкрепа, обособени в детските градини в селата Ботево, Веселиново, Дражево, Козарево, Кукорево, Маломир, Победа, Скалица, Тенево и Окоп. Под формата на мобилна услуга ще бъде предоставяна и в останалите населени места на територията на общината.

Услугата е интегрирана както по отношение на целевите групи по проекта – деца и родители, така и по отношение на съдържанието на дейностите, които включват комплексна грижа. Тя ще се предоставя от екип специалисти: стоматолог, 2- ма педиатри, 2 медицински сестри, 3-ма медиатори от местните общности.

Предварителната подготовка за стартиране на услугата се извърши през месец март. Проведени са дейности за популяризиране на услугата и е извършена работа на терен в селата Кукорево, Козарево, Могила, Хаджидимитрово, Скалица, Ботево, Бояджик, Крумово и др. Екипът на услугата, със съдействието на кметовете, кметските наместници, здравните медиатори, установи първоначален контакт със семействата и ги насърчи за включване в дейностите.

В рамките на услугата „Здравна консултация” ще се извършва редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата, дейности за превенция на детски заболявания, профилактични стоматологични прегледи, консултиране на родителите за поддържане на добра устна хигиена и здравословно хранене и др.

About the Author :