Старт в кариерата

Двама млади висшисти ще получат шанс за професионална реализация в Областна администрация Ямбол по Програма „Старт в кариерата” 2014. Квотите за работните места в централните ведомства, областните и общински администрации, заедно с критериите за подбор на кандидати и процедурата по кандидатстване са утвърдени със заповед на министъра на труда и социалната политика.

sgradaДвете работни места в ОА Ямбол са за младеж, завършил „Право” – за дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” и висшист, придобил образованието си в професионалните направления „Машинно инженерство”, „Електротехника, електроника и автоматика”, „Комуникационна и компютърна техника”, „Енергетика” или „Архитектура, строителство и геодезия” – за дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

Освен необходимото образование, кандидатите трябва да са на възраст до 29 г. /ненавършени до 30 септември 2014 г. включително/; да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни или заети и да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.

В срок до 30 септември 2014 г. включително кандидатите трябва лично да подадат в дирекциите “Бюро по труда” по регистрация комплект документи със заявление за участие в Програмата, в което посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Интервютата с младежите, отговарящи на изискванията на работодателите по Програмата, ще се проведат между 29 октомври и 11 ноември 2014 г., а списъците с класираните лица ще бъдат обявени на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла на дирекциите „Бюро по труда” до 21 ноември 2014 г.

Повече информация за Програмата и процедурата по кандидатстване може да бъде намерена на интернет страницата на Агенцията по заетостта –http://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/.

About the Author :