Стартира проект „Топъл обяд” в “Тунджа”

P3150012От 1 декември 2014 г. в община „Тунджа“ стартира проект „Топъл обяд” по Програма на Партньорска мрежа за благотворителност в началните училища „Васил Левски”, с. Завой и „Св. Климент Охридски”, с. Крумово. Проектът се реализира от Областния съвет на БЧК в партньорство с Община „Тунджа” от 2009 г.

Безплатните ученически трапезарии, разкрити по проекта, предлагат топъл обяд на 81 ученици в неравностойно социално положение от начален етап на обучение. Община „Тунджа”, в качеството си на партньор на Областния съвет на Българския червен кръст – гр. Ямбол, осигурява 50 на сто от средствата за дейностите по проекта.

Целевата група са ученици в неравностойно социално положение: деца сираци, полусираци; деца на самотни родители; деца с физически или психически увреждания; деца от социално слаби семейства с доход на член от семейството 80 % от минималната работна заплата (272 лв.) и ученици, чийто родител/ родители са с физически или психически увреждания. Задължително условие за предоставяне на безплатно обедно хранене на учениците е те редовно да посещават учебните занятия.

Целта на проекта „Топъл обяд“ е чрез рационално и балансирано хранене да бъде повишено здравословното състояние на учениците и подобрено качеството на техния живот през зимните месеци на учебната 2014-2015 година. Продължителността на предоставяната услуга е до 31 март 2015 година.

About the Author :