Стартира втори етап по доставка на безплатна храна в община „Тунджа“

“Тунджа”, 2.02.2021

От 1 февруари 2021 г., стартира доставката на готова храна за 282 потребители в 25 населени места, съобщи кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев. Тя е втори етап от доставката на готова храна по проекта на  община „Тунджа“  по операция 3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“, финансиран с подкрепата на  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещи се лица 2014- 2020г.

Припомняме, че от 11 януари тази година 200 души, които са в затруднено положение и са в невъзможност сами да приготвят храната си получават безплатно топъл обяд по проекта. Храната се приготвя в кухните на утвърдените общински социални услуги Домашен социален патронаж с. Болярско и Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа. Целевите групи на услугата са хора в неравностойно социално положение, които живеят в населени места от обхвата на двете услуги – общо 16 села от състава на община „Тунджа“.

Достъп до услугата имат следните целеви групи:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

По този начин община „Тунджа“ ще гарантира за пореден път равен достъп до тези така важни в това кризисно време услуги за жителите  на всички населени места, които са в невъзможност сами да приготвят и осигурят храната си.

Проектът е с планирана продължителност до 27.04.2021 г. и очаквано финансиране в размер на 135 729.00 лв.  с общ капацитет 700 потребители.

About the Author :

Leave a reply