Срокът за набиране на преброители и контрольори за преброяването през 2021 година се удължава за община Ямбол до 26 ноември включително

Ямбол, 20.11.2020 г.

Общинската преброителна комисия ще продължи да приема заявления на кандидати за преброители и контрольори за община Ямбол до 26 ноември 2020 г. включително, поради необходимостта от набиране на достатъчен брой хора на двете позиции за предстоящото през януари и февруари 2021 година преброяване на населението и жилищния фонд.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021, от census 2021.bg и от интернет страницата на община Ямбол https://yambol.bg/преброяване2021.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, като за община Ямбол преброителите ще са 177, а контрольорите –   50.

До днес, 20 ноември, петък, кандидатите са общо 153 души.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Трябва да бъдат и комуникативни.

Преброителите ще са ангажирани през деня от 08:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Те ще се легитимират със служебна карта, издадена от Национален статистически институт.

Всеки преброителен участък включва около 200 – 250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Кандидатите за преброители и контрольори могат да подават необходимите документи, както и два броя снимки-формат за документи, до 26 ноември 2020 година, четвъртък, в Центъра за административно обслужване на Община Ямбол , ул. „Г. С. Раковски“ № 7, в работен ден от 08:00 до 18:00 часа и в събота от 8:30 до 12:30 часа.

About the Author :

Leave a reply