Срещи с населението на селата Оман и Денница

IMG_9026На 20 март председателят на Общински съвет-Болярово Атанас Дженков и кметът на община Болярово Христо Христов се срещнаха с жителите н селата Оман и Денница, за да изслушат техните въпроси и проблеми и да им разяснят какво предстои да се случи през годината в конкретните населени места. На срещата присъства и главният експерт „ТСУ“ в общината, отговарящ пряко за ремонтите Васил Палов.

 В село Оман въпросите не бяха никак малко – както към кметския наместник Мара Минева, така и към гостите. Всички те отделиха време и внимание на всеки един жител и въпрос и срещата бе ползотворна, но останаха въпроси и за следваща такава.

IMG_9022Пред населението направи отчет за извършената работа през 2018 година кметският наместник Мара Минева. Тя изложи пред хората основните неща: събраните данъци и такси, извършените ремонти, отбелязаните празници и завърши с най-необходимото, което по нейна преценка трябва да се извърши през настоящата година – належащи ремонти, включително на църковния храм.

Кметът на общината отговори, че за църквата има готов проект, но се търси начин за финансиране. Престои да се ремонтират и част от пътищата – участъците, които са най-влошени. Контейнери ще бъдат доставени, дървата на населението за огрев също, и то в срок, на същата цена.

Въпросите в село Денница бяха по-малко, но конкретни. Кметският наместник Димитрина Хаджиева отправи три въпроса: откъде ще се добиват дървата за селото тази година; има ли възможност автобусите да влизат в селото не само вечер, но и сутрин в съответните дни (вторник и петък) и има ли предвиден ремонт на пътя до гробищния парк. Въпроси имаха и част от останалите жители. На всички тях бе отговорено, съобщено бе и какви ремонти предстоят да се извършат през годината в селото.

IMG_9016 IMG_9017 IMG_9018 IMG_9019 IMG_9020 IMG_9021 IMG_9023 IMG_9024 IMG_9026 IMG_9027 IMG_9028 IMG_9029 IMG_9030 IMG_9031 IMG_9032 IMG_9033

 

 

About the Author :