Срещи по социалните заведения в община Болярово

BoliarovoСрещи с работещите в социалните заведения, както и с потребителите на социалните услуги там – в Малко Шарково, Мамарчево и Болярово, провеждат от общинската администрация след приемането на общинския бюджет, научихме от секретаря на община Болярово Мария Чанева. Срещите в Мамарчево и Болярово бяха днес, 22 февруари 2019 г., а в Малко Шарково – дни по-рано.

При срещите се коментират параметрите на бюджета, съществуващите възможности, какво е предвидено за конкретното заведение. Целта е директно да се получи обратна връзка, да дадат отговори на поставените въпроси и решаване на конкретни проблеми. Най-често служителите се интересуват от възможностите на фонд работна заплата, както и осигуряването на работно облекло. Известно е, че заплащането на заетите в социалната сфера е сред изоставащите.

В дома в Малко Шарково са поставили въпроси за обучението на санитарките и специалистите, за да предоставят по-добри услуги. В Мамарчево са поискали да се направи вътрешна връзка с парното. От общинската администрация ще предложат на Регионалната дирекция “Социално подпомагане” и една от дейностите там от общинска да стане делегирана от държавата дейност.

Потребителите на услугите в социалните заведения участват много активно в културния календар на община Болярово, подчерта Мария Чанева. С изложби и различни ръчно изработени неща те се включват с огромно желание и нетърпение в различни местни събития, най-скорошното от които е отбелязването на 1 март – Ден на самодееца.

About the Author :

Leave a reply