Срещи в кампанията “Да създадем заедно България 2020”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрез месец март стартира национална кампания на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, посветена на новите оперативни програми за периода 2014 – 2020 г. под надслов: „Да създадем заедно България 2020“.

Целта на инициативата е да идентифицира нуждите на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности на оперативните програмите.

По време на първата част от инициативата Областен информационен център-Ямбол проведе допитване до жителите от областта относно възможностите за подобряване на живота във всяка от общините с европейски средства. Предложенията се събираха чрез анкетни карти, в които участниците споделиха своите идеи за развитие на селото, града или региона.

Втората фаза на кампанията ще се състои от 20 до 24 април, когато след анализиране и обобщаване на резултатите от допитването, най-често срещаните предложения за подобрения в съответната община са включени в електронна карта, която  ще бъде представена пред широката общественост.

Събитията ще се проведат както следва:

–       20.04.2015 г. за Община Болярово – Ритуална зала в град Болярово;

–       21.04.2015 г. за Община Елхово – Къща за гости „БАНЯТА“ град Елхово;

–       22.04.2015 г. за Община Стралджа – Клуб на пенсионера в град Стралджа;

–       23.04.2015 г. за Община Ямбол – Офиса на ОИЦ-Ямбол;

–       24.04.2015 г. за Община Тунджа – Офиса на ОИЦ-Ямбол.

About the Author :