Среща с футболни клубове в „Тунджа”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо инициатива на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев се проведе работна среща с председатели и представители на футболните клубове от общината. В срещата взеха участие и заместник-кметовете на общината Ели Василева и Станчо Ставрев, Стефан Стефанов – началник на отдел „Бюджет и счетоводство”, Йордан Николов – старши експерт „Спорт и младежки дейности” и председателят на Областния съвет на БФС – Альоша Лужецки. Целта на работната среща беше запознаване на ръководствата на футболните клубове със средствата за тяхното финансиране и правилата, по които те ще се формират за 2014 година, преди старта на пролетния футболен сезон. В обръщението си към представителите на футбола от общината кметът Георгиев подчерта, че за първи път от много години има толкова голям ръст в бюджета за поддръжката на тези 17 клуба. Общата субсидия за подпомагане на спортните клубове  е 70 000 лв. 41 000 лв. от тях са предвидени за футболните клубове, докато през 2013 година заложените средства да били 27 000 лв. или ръстът е с над 65%. През настоящата година е предвидено да бъде подобрена и базата за масовия спорт. Планира се да продължи изграждането на спортния комплекс в с. Кабиле, цялостна реконструкция на спортния комплекс в с. Генерал Инзово, на стадиона в с. Хаджи Димитрово и др. Обърнато беше внимание, че футболните клубове могат да използват възможностите за разработване и представяне на проекти за финансиране и подпомагане на своята дейност чрез Местната инициативна група „Тунджа”. Кметът на общината акцентира, че успоредно с грижите на ръководството на общината за развитието на футбола, има и проблеми, на които ръководствата на футболните клубове трябва да обърнат сериозно внимание. Те касаят както поддръжката и опазването на спортната база,  така и стриктната финансова дисциплина, която е свързана с установените правила за издръжка и дейност на клубовете и подписаните двустранни договори. В хода на конструктивна дискусия бяха обсъдени редица въпроси, свързани с регистрацията, организацията и дейността на клубовете, състоянието на базата, разпределението на средствата през двата футболни сезона, както и правилата за тяхното разходване. Избрана беше  петчленна комисия, която до един месец да изработи и предложи за обсъждане актуализирани Правила за финансиране и дейност на футболните клубове от община „Тунджа”.

About the Author :