Среща с потребители на социални услуги

DSC00927AЗаместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров се срещна с потребители на социални услуги във Веселиново – обществена трапезария, личен асистент, Дневния център и др. Повечето от тях изразиха благодарността си, че получават социална подкрепа от държавата. Доволни сме и от храната на Обществената трапезария и от помощите, които получаваме, сподели майка на мъж с увреждания от селото. Развълнуван баща на млад човек с увреждания от Веселиново благодари за това, че Дневният център на Каритас се е преместил при тях, защото докато бил в Ямбол не приемали детето му.
Жена постави въпроса за това, че часовете за личен асистент не са достатъчни за грижите за сляп човек, например, който се нуждае от 24-часово обслужване, а участващи в програмите се оплакаха, че за тях няма работа, защото не получават социални помощи.
Зам.-министърът сподели с присъстващите, че много добре знае какво е в семейството си да имаш човек с увреждане, защото самият той също има близък с множествена склероза.
Той изтъкна, че нуждите винаги са повече от възможностите на държавата, но промените в социалната политика се правят постепенно и то все в посока увеличение.
За пример той даде услугата обществена трапезария, която е увеличена и като брой потребители и като стойност на един храноден.
За Ямболска област общо 514 души се хранят в обществените трапезарии, като 358 от тях са в община „Тунджа”, където се предоставя услугата от седем различни доставчици.

About the Author :