Среща със земеделските производители в Болярово

IMGP3217На 24 юли 2015 година от 14 часа Общинската служба по земеделие – гр. Елхово, офис Болярово проведе среща със земеделските производители от община Болярово. На срещата присъстваха директорът на Областна дирекция „Земеделие” – Ямбол Стоян Кунев, началникът на Общинската служба по земеделие – гр. Елхово Пенка Михайлова и експертът по икономически дейности в община Болярово Жельо Желев.

IMGP3221Те информираха земеделските производители за новостите и изискванията за изготвяне на доброволни споразумения за стопанската 2015-2016 година, регистриране на правните основания за ползване на земеделските земи, срокове за регистрацията и други въпроси свързани с предстоящата кампания за сключване на споразуменията.

 

IMGP3222В тази връзка напомниха на собствениците и ползвателите, които все още не са подали декларации по чл. 69 и/или заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, да представят такива в Общинска служба по земеделие – Елхово, офис Болярово в най-кратък срок, но не по-късно от 31юли 2015 г.

В края на срещата г-н Кунев и г-жа Михайлова разясниха основното при промените и новите изисквания и отговориха на конкретни въпроси на земеделските производители.

About the Author :