Среща по трансграничен проект в Болярово

20170721_110145_011 (1)Поредната среща на екипа, отговарящ за изпълнението на проект „Подобряване на капацитета за защита на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите еколози на общините Болярово и Кофчаз“, договор № РД-02-29-47, финансиран от  Европейският съюз чрез програма ИНТЕРРЕГ ИПА България- Турция се проведе на 21 юли в град Болярово.

Кметът на община Болярово и кметът на община Кофчаз участваха в работата на експертите, като направиха оценка на изпълненото до момента и участваха в планирането на предстоящите дейности.

Сключени са всички договори с подизпълнители, в срок се осъществява 20170721_113523_002необходимата отчетност, предстои най-активната фаза от изпълнението на проекта, а именно същинската  реализация на проектните дейности, включително и реализирането на кампания в социалните мрежи, насочена към популяризиране на природосъобразния начин на живот.

Следващата среща е планирана за 26 септември в град Кофчаз.

About the Author :