Среща на сляпо с книга в Деня на влюбените

chelen12 strСреща на сляпо, но с книга, имат днес,  в Деня на влюбените, ученици от гимназия „Васил Левски“ и от Математическа гимназия „Ат. Радев“ в читалнята на регионалната библиотека. Сутринта от 8.30 часа тази интригуваща среща бе за литературната паралелка от 10 клас в гимназия „В. Левски“ с преподавател Анета Божилова. Непознати заглавия, но затова пък интригуващи от пръв прочит- и поезия, и проза, включително и ямболски автори – това откриха учениците сред книгите, които им се паднаха на сляпо, по чист късмет. За да е мистерията пълна, книгите са така опаковани, че никой не знае какво получава.

Сляпа среща с книгата е инициатива на американските библиотеки, ежегодно провеждана на 14 февруари. Заимствана е идеята за срещите на сляпо, които целят запознанство с никога несрещан човек с цел изграждане на романтична връзка. В този случай обаче срещата е не с човек, а с книга. Целта е участниците да се срещнат с непознати за тях автори и заглавия, да излязат от кръга на жанрове и автори, които обичайно четат.

Библиотекарите Татяна Йовчева, Милена Стефанова и Нина Янкова запознаха младежите с отделите в библиотеката, както и с витрината от книгите на две издателства с луксозни издания , посветени на любовната тематика.

Още по-интересни бяха няколкото книги, отново съдържащи думата „любов“,  от  колекцията на редките и ценни издания на ямболската библиотека, излезли от печат през периода 1879-1950 г. Най-старите бяха: от 1888 г. – драмата „Вяра, надежда и любов“ с непосочен автор и „Любов и брак“ от Елен Кей от 1909 г.

В последвалата игра учениците, разделени на три отбора, трябваше да подредят правилно думи, за да се получи част от мисъл на Мартин Лутър Кинг. Спечели отборът, сглобил изречението: „Омразата обърква живота, любовта връща хармонията“. Едновременно с това младите хора получиха информация кой е Мартин Лутър Кинг, какъв е неговият принос. Младежите получиха и по валентинка  със заглавие и сигнатура на книга, чието заглавие съдържа думата „любов“.

Среща на сляпо с книга и валентинка със заглавие на книга има днес и за всички читатели, посетили читалнята на Регионалната библиотека в Ямбол.

 

About the Author :

Leave a reply